Jaunumi

SIA Steel Profi uzsāk īstenot pētniecības projektu “Automatizētas picērijas iekārtas izstrāde”

01.03.2023 SIA Steel Profi uzsāk īstenot projektu “Mašīnbūves Kompetences centrs”, Projekta ID Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006, SIA AIMtech un SIA Steel Profi pētniecības projektu Nr. 4.5 “Automatizētas picērijas iekārtas izstrāde”.

Projekta mērķis ir, efektīvi sadarbojoties diviem dažādu nozaru komersantiem – AIMtech SIA un Steel Profi SIA, izstrādāt automatizētu ražošanas iekārtu, kas veiks mīklas izstrādājumu, tādu kā picas, automātisku pagatavošanas procesu tirdzniecības vietās.

Pētniecības projekta kopējās attiecināmās izmaksas, euro 248 184,90 tai skaitā, Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzfinansējums, euro 148 910,94.

Laika posmā no 01.03.2023 – 30.06.2023:

Starpposma ietvaros pētījuma dalībnieki kategorizēja un definēja  iekārtas tehniskos un fizikālos parametrus, pēc kuriem tika veikta teorētisko modeļu un skiču izstrāde.

Laika posmā no 01.07.2023 – 30.09.2023:

Starpposma ietvaros pētījuma dalībnieki pabeidza iekārtas 3D modeļa izstrādi kā arī kontroles sistēmas elektroshēmas izstrādi. Tāpat arī tika izstrādāti 3 tehnoloģisko mezglu prototipi un uzsākta to testēšana.

Laika posmā no 01.10.2023 – 31.12.2023:

Starpposma ietvaros pētījuma dalībnieki balstoties uz veiktajiem prototipu testiem, veikuši izmaiņas produkcijas pagatavošanas (cepšanas) tehnoloģiskajā mezglā, produkta sadalīšanas tehnoloģiskajā mezglā un zemas temperatūras produkcijas uzglabāšanas tehnoloģiskā mezglā. Tāpat uzsākts darbs pie iekārtas programmatūras principiālās shēmas izveides.

Laika posmā no 01.01.2024 – 31.03.2024:

Starpposma ietvaros pētījuma dalībnieki veikuši, iekārtas zemas temperatūras produkcijas uzglabāšanas tehnoloģiskā mezgla prototipa izstrādi.