Jaunumi

SIA Steel Profi uzsāk īstenot pētniecības projektu “Augstu prasību videi piemērotu nerūsējošā tērauda gaismekļu ražošanas tehnoloģijas un prototipu izstrāde”

01.02.2023 SIA Steel Profi uzsāk īstenot projektu “Mašīnbūves Kompetences centrs”, Projekta ID Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006, SIA PEDROBEAT LIGHTING COMPANY un SIA Steel Profi pētniecības projektu Nr. 2.1 “Augstu prasību videi piemērotu nerūsējošā tērauda gaismekļu ražošanas tehnoloģijas un prototipu izstrāde”.

Projekta mērķis ir izstrādāt tehniskās specifikācijas, industriālas ražošanas tehnoloģiju un prototipus gaismekļiem, kas piemēroti lietošanai īpaši smagos darbības apstākļos, tajā skaitā, off-shore objektos, tuneļos, raktuvēs, ķīmiski un materiāli aktīvās, kā arī eksplozīvi jūtīgās vidēs.

Pētniecības projekta kopējās attiecināmās izmaksas, euro 278 800,00 tai skaitā, Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzfinansējums, euro 167 280,00.

Laika posmā no 01.03.2023 – 30.06.2023:

Starpposma ietvaros pētījuma dalībnieki definēja tehniskos datus pamata ietvara izstrādei, izstrādāja tehniskās specifikācijas un gaismekļu tehniskos rasējumus digitālā failu paketē. Balstoties uz gaismekļu rasējumu tehniskajiem parametriem tika definēti ražošanas tehnoloģiskie procesi, pielaides un pārējie rūpnieciskajai ražošanai būtiskie parametri. Izgatavoti pirmie prototipi, kas atbilst 1200mm gaismekļa konceptam.

Laika posmā no 01.07.2023 – 30.09.2023:

Starpposma ietvaros pētījuma dalībnieki veica izstrādāto prototipu testēšanu un balstoties uz tiem veica uzlabojumus. Gan sākotnējie, gan izmainītie prototipi testēti reālā IP67 vidē un veikti prototipa variācijas versijas foto metriskie mērījumi fotometrijas laboratorijā.

Laika posmā no 01.10.2023 – 31.12.2023:

Starpposma ietvaros pētījuma dalībnieki veikuši atkārtotus izstrādāto gaismekļu prototipu mehānisko un izolācijas testus. Pamatojoties uz atkārtotiem testiem, izstrādāti un saražoti uzlaboti prototipi, kas tiks izmantoti atbilstības testiem laboratoriskā vidē nākamajā starpposmā.

Laika posmā no 01.01.2024 – 31.03.2024:

Starpposma ietvaros pētījuma dalībnieki veikuši gaismekļu testus atbilstošās vidēs un testa iekārtās, iegūstot testēšanas pārskatus. Projekta noslēguma posmā tiks turpināti augstu prasību atbilstības testi